լոյս

լոյս

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,7 1,21 11,1 12,3 15,18 16,19 19,1 22,34 23,5
lumière

freq: 10


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼՈՅՍ — (լուսոյ, ով, ոյսք.) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (լտ. լո՛ւքս. յն. ֆօ՛ս, որպէս թէ բոց. դաղմ. լուչ. Ճառագայթ.) φῶς, φωτισμός, φέγγος lux, lumen, illuminatio. Տարր հրեղէն եւ պայծառ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՐԱԳ — (ի, աց, ճրագք կամ ճրագունք.) NBH 2 0186 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. λύχνος lucerna, lychnus. Լոյս վառեալ յիւղոյ եւ ʼի պատրուգէ. լայնաբար՝ Ջահ. մոմ. լապտեր. կանթեղ. ճրագարան. եւ այլն. ... եբր. նէր. *Ձէթ ʼի ձիթենեաց ʼի լոյս. զի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԵՒ — (արեւու, յարեւէ.) NBH 1 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἤλιος sol Նոյն ընդ Արեգ, այսինքն Արեգակն. որ եւ կոչի Արեւու ակն. եւ Լոյսն կամ շողն արեգական, իբր Երեւեցուցիչ ամենայնի: *Ոչ արեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՇԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0436 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c ն. σημειόω, ἑπισημαίνω signo, designo, insignio. Նշան տալ՝ դնել. նշանաւ իւիք որոշել. կնքել. տպաւորել. *Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց. Սղ. ՟Դ. 7:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԵԳԱԿՆ — ( ) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 11c, 12c ա. Մակդիր նախաստեղծ լուսոյ, որ էր առանց մարմնոյ արեգական. արեգակ չեղած, արեւ չունեցած. *Անմարմին եւ անարեգակն (լոյս). Ածաբ. նոր կիր.: եւ Սարկ. տոմ.: *Երից աւուրց արարչութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾՄԱԿ — ( ) NBH 1 0166 Chronological Sequence: 6c, 14c ա. ἅσκιος umbra carens, inopacus Ո՛չ ծմակային, ո՛չ մթին. անստուեր. անաղօտ. *Անծմակ եւ անստուեր ճառագայթիւք: Իբրու յանծմակ յանստուար լոյս միշտ կեալ. Փիլ. լին. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Բարձրանալ յերկրաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՒԱՐ — (ի) NBH 1 0933 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. σκότος, σκοτεία tenebrae, obscuritas եւ ζόφος caligo. Պակասութիւն լուսոյ. մթութիւն. մութն. աղջամուղջ. նսեմութիւն. ստուեր. շուք. մութ. ... *Խաւար ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՍՓԻՌ — ( ) NBH 2 0021 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ՀԱՄԱՍՓԻՌ ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ. Համայն սփռեալ ընդ ամենայն կողմն. համածաւալ, համատարած. *Լոյսն ʼի սկզբանցն համասփիռ եւ համատարած: Լոյսն համատարած եւ համասփիռ (քրիստոս) լուսաւորեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ — ( ) NBH 2 0021 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 12c, 13c ա. ՀԱՄԱՍՓԻՌ ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ. Համայն սփռեալ ընդ ամենայն կողմն. համածաւալ, համատարած. *Լոյսն ʼի սկզբանցն համասփիռ եւ համատարած: Լոյսն համատարած եւ համասփիռ (քրիստոս) լուսաւորեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՒԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ձ. ՆՈՒԱՂԻՄ կամ ՆՈՒԱՂԵՄ. ἁμυδρόομαι, ἁμαυρόομαι , ὁλιγοψυχέω languesco, obscuror, animo deficio. մանաւանդ ἑκλείπω . (որ է նուազիլ), ἑλάττομαι, σμικρύνομαι diminuor… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՌՆ 2 — ( ) NBH 2 0708 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ա. γνήσιος genuinus ἅκρατος, ἁμιγής purus, merus, simplex, sincerus. Որ ինչ է ʼի բու՛ն սեռի՝ անմասն յօտար խառնուածոյ. հարազատ. անխառն. պարզ. յստակ. զուտ անապակ. ջինջ. բու՛ն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.